Sơ cứu tâm lý

Hướng dẫn dành cho người cứu hộ tại hiện trường" là ấn phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới được dịch bởi các Tình nguyện viên Y học Cộng đồng.

Client Y học Cộng Đồng
Industry CSR
Year 2022-06-14
Service Marketing, Branding

Thông tin về chiến dịch 

"Sơ cứu tâm lý: Hướng dẫn dành cho người cứu hộ tại hiện trường" là ấn phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới được dịch bởi các Tình nguyện viên Y học Cộng đồng. Khi có biến cố trầm trọng xảy ra tại cộng đồng, trong nước và trên thế giới, điển hình là đại dịch Covid-19, YHCD mong muốn được chung tay chia sẻ, hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng. Hướng dẫn này đề cập đến sơ cứu tâm lý, bao gồm hỗ trợ nhân đạo, nâng đỡ và thiết thực cho những người phải trải qua các sự kiện khủng hoảng nghiêm trọng. 

*Mục tiêu: Lan truyền rộng rãi về giá trị của sách đến cộng đồng

 *Phạm vi dự án  

- Hỗ trợ sản xuất các ấn phẩm của YHCD 

- Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch PR - Hội thảo trực tuyến